article placeholder

Apart From You

Apart From You/Kimi to wakarete (1933 Japan 61 mins) Source: NFVLS Dir, Scr: Mikio Naruse Phot: Suketaro Inokai Cast: Mitsuko Yoshikawa, Akio Isono, Sumiko Mizukubo, Reikichi Kawamura, Ryuko Fuji, Yok...