article placeholder

Seven Samurai

Seven Samurai (Shichinin no samurai, 1954 Japan 200mins) Source: Heritage Films Prod Co: Toho Prod: Shojiro Motoko Dir: Akira Kurosawa Scr: Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni & Kurosawa Phot: Asakazu Nak...